• Урок 1. 00:12:13
  github
 • Урок 2. 00:17:10
  first test scenario
 • Урок 3. 00:05:52
  code structure
 • Урок 4. 00:08:13
  extracting methods
 • Урок 5. 00:06:16
  introducing parameters
 • Урок 6. 00:08:12
  introducing parameter objects
 • Урок 7. 00:10:10
  driver
 • Урок 8. 00:15:03
  fixture
 • Урок 9. 00:16:23
  decomposition
 • Урок 10. 00:08:59
  new test
 • Урок 11. 00:17:40
  test for modification
 • Урок 12. 00:12:11
  fixtures
 • Урок 13. 00:12:19
  login
 • Урок 14. 00:07:12
  preconditions
 • Урок 15. 00:06:54
  optimization
 • Урок 16. 00:08:24
  if
 • Урок 17. 00:09:20
  loading list
 • Урок 18. 00:06:23
  compare lists
 • Урок 19. 00:14:51
  sorting lists
 • Урок 20. 00:08:55
  optimization
 • Урок 21. 00:07:47
  randomization
 • Урок 22. 00:08:02
  strings
 • Урок 23. 00:20:47
  splitting strings
 • Урок 24. 00:14:42
  merging strings
 • Урок 25. 00:17:12
  ddt
 • Урок 26. 00:13:45
  options
 • Урок 27. 00:06:35
  config file
 • Урок 28. 00:03:42
  project dir
 • Урок 29. 00:05:10
  ddt
 • Урок 30. 00:09:04
  data generation
 • Урок 31. 00:07:43
  dynamic test generation
 • Урок 32. 00:07:22
  reading json
 • Урок 33. 00:06:56
  db_driver
 • Урок 34. 00:10:53
  db_fixture
 • Урок 35. 00:12:23
  loading objects from db
 • Урок 36. 00:15:43
  assertions
 • Урок 37. 00:05:28
  optional ui tests
 • Урок 38. 00:06:15
  where
 • Урок 39. 00:20:37
  orm
 • Урок 40. 00:13:40
  relations
 • Урок 41. 00:14:44
  ironpython
 • Урок 42. 00:11:28
  excel
 • Урок 43. 00:25:11
  white
 • Урок 44. 00:09:36
  mantis
 • Урок 45. 00:17:31
  ftp
 • Урок 46. 00:24:55
  telnet
 • Урок 47. 00:22:50
  email
 • Урок 48. 00:06:50
  soap
 • Урок 49. 00:24:35
  bdd
 • Урок 50. 00:21:27
  ci
 • Урок 51. 00:20:00
  allure
 • Урок 52. 00:25:11
  rf